توسط سعید غریبی

بن بست در جاوا (DeadLock in Java)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش بن بست در جاوا (Dead Lock) همراهی کنید. پیش نیاز های این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با thread آشنایی با inner class آشنایی با synchronized…