توسط سعید غریبی

کار با فایل csv در پایتون

فایل‌های CSV یکی از فرمت‌های متداول برای ذخیره داده‌ها به صورت جدولی هستند و در برنامه‌نویسی به عنوان یکی از مهمترین وسایل برای مدیریت داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، کار با فایل csv…