توسط سعید غریبی

ساخت تصویر معکوس در پایتون (Mirror Image)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ساخت تصویر معکوس در پایتون همراهی کنید. در آموزش‌های گذشته پردازش تصویر مبانی خواندن یک عکس در پایتون بیان شد در این قسمت ابتدا الگوریتم ساخت تصویر…

توسط سعید غریبی

ساخت تصویر معکوس در سی شارپ (Mirror Image)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ساخت تصویر معکوس در سی شارپ همراهی کنید. در آموزش‌های گذشته پردازش تصویر، مبانی خواندن و نوشتن یک عکس در سی شارپ بیان شد در این قسمت…

توسط سعید غریبی

ساخت تصویر معکوس در جاوا (Create Mirror Image)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ساخت تصویر معکوس در جاوا همراهی کنید. در آموزش‌های گذشته پردازش تصویر، مبانی خواندن و نوشتن یک عکس در جاوا و بهبود آنها بیان شد در این…