توسط سعید غریبی

زنجیره constructor در جاوا (constructor chaining)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش زنجیره constructor در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: شی گرایی همه چیز در مورد اشیا است. هماطور که اشیا در دنیای…