توسط سعید غریبی

Button در HTML (دکمه در HTML)

در زمینه توسعه وب، دکمه یکی از عناصر مهم و حیاتی است که تعامل کاربر با وب‌سایت را تسهیل می‌کند. دکمه‌ها می‌توانند مختلف باشند و برای اجرای اقدامات مختلف مانند ارسال فرم، پیمایش به صفحات…