توسط سعید غریبی

Blur در جاوا (فیلتر blur)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش فیلتر Blur در جاوا همراهی کنید. Blur کردن یا تار کردن یک تصویر روش‌های مختلفی دارد که در این آموزش با استفاده از روش میانگین‌گیری و کتابخانه…