توسط سعید غریبی

Adapter پترن در جاوا (Adapter pattern in java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Adapter پترن در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی در جاوا آشنایی با interface در جاوا آشنایی با…