توسط سعید غریبی

ک م م در c++ (کوچکترین مضرب مشترک)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ک م م در c++ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی با متد و دستورات شرطی(if) در c++ است. کوچکترین مضرب مشترک(ک م م) کوچکترین مضرب…

توسط سعید غریبی

ک م م در جاوا (کوچکترین مضرب مشترک)

در این جلسه تیم کدگیت به آموزش ک م م در جاوا میپردازد. پیش نیاز این آموزش آشنایی با متد و دستورات شرطی(if) در جاوا است. کوچکترین مضرب مشترک(ک م م) کوچکترین مضرب مشترک یکی…