توسط سعید غریبی

دریافت پیکسل‌های تصویر در جاوا (پردازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش دریافت پیکسل‌های تصویر در جاوا همراهی کنید. ابتدا در این جلسه به کمک کتابخانه imageIO یک تصویر را خوانده و سپس با کمک کلاس BufferedImage پیکسل‌های آن…