توسط سعید غریبی

فیلم آموزش تبدیل تصویر به آرایه Numpy در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل تصویر به آرایه Numpy همراهی کنید. در ابتدای جلسه به خواندن تصویر به کمک کتابخانه PIL خواهیم پرداخت و در ادامه به تبدیل تصویر خوانده شده…

توسط سعید غریبی

فیلتر bilateral در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش فیلتر bilateral در جاوا همراهی کنید. ابتدا فیلتر bilateral را به صورت مختصر معرفی کرده سپس با کمک کتابخانه OpenCV به پیاده سازی این فیلتر خواهیم پرداخت.…

توسط سعید غریبی

فیلتر median blur در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش فیلتر median blur در جاوا همراهی کنید. Blur کردن یا تار کردن یک تصویر روش‌های مختلفی دارد که در این آموزش با استفاده از روش میانه و…

توسط سعید غریبی

فیلتر گاوسی در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش فیلتر گاوسی در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این جلسه Blur کردن یک تصویر را توضیح سپس به پیاده سازی فیلتر گاوسی در جاوا خواهیم پرداخت. پیش‌نیازهای…

توسط سعید غریبی

Blur در جاوا (فیلتر blur)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش فیلتر Blur در جاوا همراهی کنید. Blur کردن یا تار کردن یک تصویر روش‌های مختلفی دارد که در این آموزش با استفاده از روش میانگین‌گیری و کتابخانه…

توسط سعید غریبی

Kernel در پایتون (پرازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Kernel در پایتون (پرازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه آموزش‌های پردازش تصویر در پایتون امروز در خصوص Kernel و کاربردهای آن صحبت خواهیم کرد. همچنین در پایان…

توسط سعید غریبی

Kernel در جاوا (پرازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Kernel در جاوا (پرازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه آموزش‌های پردازش تصویر در جاوا امروز در خصوص Kernel و کاربردهای آن صحبت خواهیم کرد. همچنین در پایان…

توسط سعید غریبی

رسم اشکال هندسی در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش رسم اشکال هندسی در جاوا همراهی کنید. در ابتدای این جلسه در خصوص دو کلاس Scalar و  Point صحبت خواهیم کرد و در ادامه با استفاده از…

توسط سعید غریبی

تبدیل تصویر رنگی به خاکستری در جاوا با OpenCV

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل تصویر رنگی به خاکستری در جاوا با OpenCV همراهی کنید. ابتدای این جلسه مروری بر کتابخانه OpenCV و کلاس Mat داشته و سپس کد تبدیل رنگی…

توسط سعید غریبی

نوشتن تصاویر در جاوا با OpenCV

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش نوشتن تصاویر در جاوا با OpenCV همراهی کنید. در این جلسه مروری بر کتابخانه OpenCV و کلاس Mat خواهیم داشت. در ادامه یک تصویر را با کمک…