توسط سعید غریبی

تبدیل gif به mp4 در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل gif به mp4 در پایتون همراهی کنید. بسیاری از ماها فایل‌هایی با فرمت های مختلفی داریم که می‌خواهیم آن‌ها را به ویدئو تبدیل کنیم. این جلسه…

توسط سعید غریبی

فیلم آموزش تبدیل تصویر به آرایه Numpy در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل تصویر به آرایه Numpy همراهی کنید. در ابتدای جلسه به خواندن تصویر به کمک کتابخانه PIL خواهیم پرداخت و در ادامه به تبدیل تصویر خوانده شده…

توسط سعید غریبی

پیاده سازی شبکه عصبی در پایتون

در این جلسه ما را با آموزش پیاده سازی شبکه عصبی در پایتون همراهی کنید. این آموزش شامل فراخوانی دیتاست در پایتون، پیش‌پردازش اطلاعات، پیاده سازی شبکه عصبی با دو Hidden Layer و تست شبکه…

توسط سعید غریبی

معماری Lenet (شبکه های عصبی مصنوعی)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش معماری Lenet در شبکه های عصبی همراهی کنید. این معماری توسطYann LeCun در سال 1998 ارائه شد. Lenet یک معماری برای شبکه های عصبی کانولوشنی بوده که…

توسط سعید غریبی

معرفی کتابخانه Numpy در پایتون

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش معرفی کتابخانه Numpy در پایتون همراهی کنید. کتابخانه numpy برای کار با آرایه‌ها طراحی شده است. این کتابخانه کار با آرایه‌ها را بسیار آسان کرده و توابعی…

توسط سعید غریبی

پرسپترون در پایتون (perceptron in python)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش پرسپترون در پایتون همراهی کنید. پرسپترون یکی از ابتدایی‌ترین شبکه‌های عصبی است که امروزه می‌توان آن را در کامپیوترهای شخصی پیاده سازی کرد. دراین جلسه یک پرسپترون…

توسط سعید غریبی

دیکشنری در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش دیکشنری در پایتون همراهی کنید. ابتدای جلسه در زمینه نوع‌داده‌های مختلف در پایتون صحبت کرده و در ادامه به معرفی و پیاده سازی دیکشنری می‌پردازیم. پیش‌نیازهای این…

توسط سعید غریبی

Kernel در پایتون (پرازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Kernel در پایتون (پرازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه آموزش‌های پردازش تصویر در پایتون امروز در خصوص Kernel و کاربردهای آن صحبت خواهیم کرد. همچنین در پایان…

توسط سعید غریبی

جستجوی اول عمق در پایتون

در این آموزش تیم کدگیت را با توضیح جستجوی اول عمق در پایتون همراهی کنید. در ابتدای جلسه جستجوی اول عمق را توضیح، سپس به پیاده‌سازی آن در پایتون خواهیم پرداخت. پیش‌نیاز این آموزش شامل…

توسط سعید غریبی

جستجوی اول سطح در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش جستجوی اول سطح (BFS) در پایتون همراهی کنید. در دو آموزش گذشته در خصوص نحوه پیاده سازی گراف غیر جهت دار و جهت‌دار صحبت شد. در این…