توسط سعید غریبی

واروخوانه لیست پیوندی در سی پلاس پلاس

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش واروخوانه لیست پیوندی در سی پلاس پلاس همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با لیست پیوندی آشنایی با توابع آشنایی با if…

توسط سعید غریبی

واروخوانه در سی پلاس پلاس (Palindrome in cpp)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش واروخوانه در سی پلاس پلاس (palindrome) همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی با حلقه و روش بازگشتی است. واروخوانه (palindrome) قلب مستوی یا جناس قلب، همچنین شناخته شده…

توسط سعید غریبی

واروخوانه در سی شارپ (Palindrome in Csharp)

در این قسمت تیم کدگیت را با توضیح واروخوانه در سی شارپ (palindrome) همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی با حلقه و روش بازگشتی است. واروخوانه (palindrome) قلب مستوی یا جناس قلب، همچنین شناخته شده با…

توسط سعید غریبی

واروخوانه لیست پیوندی در جاوا (Palindrome Linked List)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش واروخوانه لیست پیوندی در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با لیست پیوندی آشنایی با متد آشنایی با if آشنایی با…

توسط سعید غریبی

واروخوانه در جاوا (Palindrome In Java)

در این جلسه، تیم کدگیت را با توضیح واروخوانه در جاوا (palindrome) همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی با حلقه و روش بازگشتی است. واروخوانه (palindrome) قلب مستوی یا جناس قلب، همچنین شناخته شده با نام واروخوانه که معادل…