توسط سعید غریبی

متد static در جاوا (Static Methods)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش متد static در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز های این جلسه شامل موارد زیر هستند: آشنایی با شی گرایی آشنایی با متد آشنایی با Constructor آشنایی با…

توسط سعید غریبی

متد در سی شارپ (method implementation in c sharp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش متد در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: متد در سی شارپ فرض کنید میخواهید مجموع اعداد 1 تا 10 و…

توسط سعید غریبی

متد در جاوا (method implementation in java)

در این جلسه تیم کدگیت را  با آموزش متد در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: متد در جاوا فرض کنید میخواهید مجموع اعداد 1 تا 10 و 20 تا…