توسط سعید غریبی

لیست در پایتون و کار با آنها (List in Python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش لیست در پایتون همراهی کنید. ابتدای آموزش لیست در پایتون را تعریف کرده و در ادامه متدها و استفاده از آن در کد را آموزش خواهیم داد.…