توسط سعید غریبی

قرینه کردن عدد در سی شارپ (reverse number)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش قرینه کردن عدد در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با For آشنایی با While آشنایی با متد قرینه عدد…