توسط سعید غریبی

Blur در جاوا (فیلتر blur)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش فیلتر Blur در جاوا همراهی کنید. Blur کردن یا تار کردن یک تصویر روش‌های مختلفی دارد که در این آموزش با استفاده از روش میانگین‌گیری و کتابخانه…

توسط سعید غریبی

فیلتر میانگین در پایتون (Mean Filter in Python)

در ادامه آموزش‌های پردازش تصویر کدگیت، این قسمت به معرفی فیلتر میانگین در پایتون (Mean Filter) می‌پردازیم. نخست فیلتر میانگین و نحوه کار آن را توضیح داده و در ادامه به پیاده سازی آن در…

توسط سعید غریبی

فیلتر میانگین در سی شارپ (Mean Filter)

در ادامه آموزش‌های پردازش تصویر کدگیت این قسمت به معرفی فیلتر میانگین در سی شارپ (Mean Filter) می‌پردازیم. نخست فیلتر میانگین و نحوه کار آن را توضیح داده و در ادامه به پیاده سازی آن…

توسط سعید غریبی

فیلتر میانگین در جاوا (Mean Filter)

در ادامه آموزش‌های پردازش تصویر کدگیت این قسمت به معرفی فیلتر میانگین در جاوا (Mean Filter) می‌پردازیم. نخست فیلتر میانگین و نحوه کار آن را توضیح داده و در ادامه به پیاده سازی آن در…