توسط سعید غریبی

ترانهاده و ضرب ماتریس در جاوا (Matrix)

در این جلسه، تیم کدگیت را با  آموزش ترانهاده و ضرب ماتریس در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه، آشنایی با آرایه و کار با آن است. ماتریس ماتریس به آرایشی مستطیلی شکل از اعداد یا عبارات ریاضی که بصورت…

توسط سعید غریبی

جدول ضرب در سی شارپ (multiplication table)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش جدول ضرب در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با حلقه for ضرب ضرب یکی از چهار عمل…