توسط سعید غریبی

متغیر static در جاوا (static variables)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش متغیر static در جاوا همراهی کنید. پیش نیازهای این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با شی گرایی آشنایی با constructor Static در جاوا…

توسط سعید غریبی

abstract در جاوا (java abstraction)

در این جلسه، تیم کدگیت را با آموزش abstract در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: Abstraction Abstraction فرآیندی ایست برای مخفی کردن جزییات پیاده سازی در برنامه نویسی و…

توسط سعید غریبی

overriding در جاوا (method overriding)

در این جلسه، تیم کدگیت را با آموزش overriding در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: Overriding در جاوا در یک کلاس اگر یک متد همنام متدی که در کلاس…

توسط سعید غریبی

overloading در جاوا (method overloading)

در این جلسه، تیم کدگیت را با آموزش overloading در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه شامل موارد زیر است: Overloading در جاوا اگر چندین متد را با یک نام بنویسیم آنرا overloading میگویند(در…

توسط سعید غریبی

Encapsulation در جاوا (Object oriented programming)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش Encapsulation در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: Encapsulation در جاوا Encapsulation (کپسوله سازی) به معنی مخفی کردن جزییات پیاده سازی از…

توسط سعید غریبی

ارث بری در جاوا (inheritence in java)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ارث بری در جاوا همراهی کنید. این آموزش ادامه شی گرایی در جاوا است. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: پیش نیاز قبل از توضیح…