توسط سعید غریبی

دستور شرطی if در c++ (آموزش if statement)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دستور شرطی if در c++  همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه، آموزش ابتدایی c++ و آشنایی با c++ است. تصمیم گیری در c++ ساختار تصمیم گیری بدین…

توسط سعید غریبی

دستور شرطی switch در جاوا (switch statement)

در این جلسه تیم کدگیت به آموزش دستور شرطی switch در جاوا میپردازد. پیش نیاز این آموزش، آشنایی با if در جاوا است. ساختار تصمیم‌گیری در آموزش های قبل درباره ساختار تصمیم گیری و اینکه چگونه…