توسط سعید غریبی

زنجیره constructor در جاوا (constructor chaining)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش زنجیره constructor در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با متد آشنایی با Constructor شی گرایی همه…