توسط سعید غریبی

جدول ضرب در سی شارپ (multiplication table)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش جدول ضرب در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: ضرب ضرب یکی از چهار عمل (عملگر) اصلی در حساب، و جبر مقدماتی است. علاوه…

توسط سعید غریبی

جدول ضرب در جاوا (multiplication table)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش جدول ضرب در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: ضرب ضرب یکی از چهار عمل (عملگر) اصلی در حساب، و جبر مقدماتی است. علاوه بر…