توسط سعید غریبی

ترانهاده و ضرب ماتریس در جاوا (Matrix)

در این جلسه، تیم کدگیت را با  آموزش ترانهاده و ضرب ماتریس در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه، آشنایی با آرایه و کار با آن است. ماتریس ماتریس به آرایشی مستطیلی شکل از اعداد یا عبارات ریاضی که بصورت…