توسط سعید غریبی

تبدیل باینری به دهدهی در جاوا (Binary To Decimal)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش تبدیل باینری به دهدهی در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با For آشنایی با If دستگاه اعداد دودویی (باینری) باینری…

توسط سعید غریبی

تبدیل ip به دهدهی در جاوا (Ip to Decimal)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش تبدیل ip به دهدهی در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با آرایه آشنایی با متد پسورد: www.codegate.ir…