توسط سعید غریبی

تبدیل لگاریتمی در پایتون (Logarithmic transformation)

در این قسمت تیم کدگیت  را با آموزش تبدیل لگاریتمی در پایتون همراهی کنید. در ابتدا تبدیل لگاریتمی را معرفی کرده و سپس یک مثال واقعی از این تبدیل خواهیم زد. پیش نیاز این آموزش…

توسط سعید غریبی

تبدیل لگاریتمی در سی شارپ (Logarithmic transformation)

در این قسمت تیم کدگیت  را با آموزش تبدیل لگاریتمی در سی شارپ همراهی کنید. در ابتدا تبدیل لگاریتمی را معرفی کرده و سپس یک مثال واقعی از این تبدیل خواهیم زد. پیش نیاز این…

توسط سعید غریبی

تبدیل لگاریتمی در جاوا (Logarithmic Transformation)

در این قسمت تیم کدگیت  را با آموزش تبدیل لگاریتمی در جاوا همراهی کنید. در ابتدا تبدیل لگاریتمی را معرفی کرده و سپس یک مثال واقعی از این تبدیل خواهیم زد. پیش نیاز این آموزش…