توسط سعید غریبی

تبدیل قرمز رنگ در پایتون (Convert to Red colored image)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل قرمز رنگ در پایتون (پردازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه موضوع بهبود تصاویر در پایتون، این آموزش به معرفی تبدیل قرمز رنگ خواهیم پرداخت. ابتدای آموزش…

توسط سعید غریبی

تبدیل قرمز رنگ در سی شارپ (پردازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل قرمز رنگ در سی شارپ (پردازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه موضوع بهبود تصاویر در سی شارپ، این آموزش به معرفی تبدیل قرمز رنگ خواهیم پرداخت.…