توسط سعید غریبی

تبدیل سپیا رنگ در پایتون (Convert to Sepia colored image)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل سپیا رنگ در پایتون (پردازش تصویر) همراهی کنید. در آموزش‌های گذشته پردازش تصویر در مورد بهبود تصاویر صحبت شد در ادامه همین مبحث در این جلسه…

توسط سعید غریبی

تبدیل سپیا رنگ در سی شارپ (Convert to Sepia)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل سپیا رنگ در سی شارپ (پردازش تصویر) همراهی کنید. آموزش‌های گذشته پردازش تصویر در مورد تبدیل‌های سبز، قرمز و آبی رنگ صحبت شد در ادامه همین…