توسط سعید غریبی

تبدیل سبز رنگ در پایتون (Convert to Green colored image)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل سبز رنگ در پایتون (پردازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه موضوع بهبود تصاویر در پایتون، این آموزش به معرفی تبدیل سبز رنگ خواهیم پرداخت. ابتدای آموزش…

توسط سعید غریبی

تبدیل سبز رنگ در سی شارپ (پردازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل سبز رنگ در سی شارپ (پردازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه موضوع بهبود تصاویر در سی شارپ، این آموزش به معرفی تبدیل سبز رنگ خواهیم پرداخت.…

توسط سعید غریبی

تبدیل سبز رنگ در جاوا (پردازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل سبز رنگ در جاوا (پردازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه موضوع بهبود تصاویر در جاوا، این آموزش به معرفی تبدیل سبز رنگ خواهیم پرداخت. ابتدای آموزش…