توسط سعید غریبی

تبدیل توانی در پایتون (power law transformation)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل توانی در پایتون (پردازش تصویر) همراهی کنید. ابتدا بهبود تصاویر را تعریف کرده و در ادامه تبدیل توانی را پیاده سازی خواهیم کرد. پیش نیاز این…

توسط سعید غریبی

تبدیل توانی در سی شارپ (پردازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل توانی در سی شارپ (پردازش تصویر) همراهی کنید. ابتدا بهبود تصاویر را تعریف کرده و در ادامه تبدیل توانی را پیاده سازی خواهیم کرد. پیش نیاز…

توسط سعید غریبی

تبدیل توانی در جاوا (Power – Law transformations)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل توانی در جاوا (پردازش تصویر) همراهی کنید. ابتدا بهبود تصاویر را تعریف کرده و در ادامه تبدیل توانی را پیاده سازی خواهیم کرد. پیش نیاز این…