توسط سعید غریبی

تبدیل آبی رنگ در پایتون (convert blue colored image)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل آبی رنگ در پایتون (پردازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه موضوع بهبود تصاویر در پایتون، این آموزش به معرفی تبدیل آبی رنگ خواهیم پرداخت. ابتدای آموزش…

توسط سعید غریبی

تبدیل آبی رنگ در جاوا (پردازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل آبی رنگ در جاوا (پردازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه موضوع بهبود تصاویر در جاوا، این آموزش به معرفی تبدیل آبی رنگ خواهیم پرداخت. ابتدای آموزش…