توسط سعید غریبی

Tuple در پایتون (Tuple in python Language)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش tuple در پایتون همراهی کنید. ابتدای آموزش tuple در پایتون را تعریف کرده و در ادامه متدها و استفاده از آن در کد را آموزش خواهیم داد.…