توسط سعید غریبی

دسته‌ بند بیز ساده در پایتون (Naïve Bayes)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دسته‌ بند بیز ساده در پایتون همراهی کنید. ابتدای این جلسه دسته‌بند بیز ساده را توضیح داده و سپس به پیاده سازی این الگوریتم (به کمک دیتاست…