توسط سعید غریبی

تبدیل قرمز رنگ در جاوا (پردازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل قرمز رنگ در جاوا (پردازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه موضوع بهبود تصاویر در جاوا، این آموزش به معرفی تبدیل قرمز رنگ خواهیم پرداخت. ابتدای آموزش…

توسط سعید غریبی

تبدیل سبز رنگ در جاوا (پردازش تصویر)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش تبدیل سبز رنگ در جاوا (پردازش تصویر) همراهی کنید. در ادامه موضوع بهبود تصاویر در جاوا، این آموزش به معرفی تبدیل سبز رنگ خواهیم پرداخت. ابتدای آموزش…

توسط سعید غریبی

بهبود تصاویر در جاوا (Image Improvement)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش بهبود تصاویر در جاوا (پردازش تصاویر) همراهی کنید. در ادامه آموزش پردازش تصاویر، این جلسه به معرفی یک تبدیل می‌پردازیم. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر…