توسط سعید غریبی

تشخیص اعداد زوج و فرد در سی شارپ (even or odd)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش تشخیص اعداد زوج و فرد در سی شارپ همراهی کنید. این آموزش پیش نیاز خاصی ندارد و آشنایی ابتدایی با سی شارپ کافی است. اعداد زوج و فرد اعداد…

توسط سعید غریبی

تشخیص اعداد زوج و فرد در جاوا (even odd number)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش تشخیص اعداد زوج و فرد در جاوا همراهی کنید. این آموزش پیش نیاز خاصی ندارد و آشنایی ابتدایی با جاوا کافی است. اعداد زوج و فرد اعداد…