توسط سعید غریبی

اشاره‌گرها در سی پلاس پلاس ( Pointers in Cpp)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش اشاره‌گرها در سی پلاس پلاس همراهی کنید. در آغاز آموزش به معرفی اشاره‌گرها پرداخته سپس اشاره‌گرها را پیاده سازی می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این آموزش،…