دانلود سورس جستجوی اول عمق در جاوا (DFS in Java)

دانلود سورس جستجوی اول عمق در جاوا

دانلود سورس جستجوی اول عمق در جاوا در این قسمت تیم کدگیت فایل دانلود دانلود سورس جستجوی اول عمق در جاوا را آماده کرده است. برای اجرای پروژه، کافیست فایل دانلود شده را به پروژه خود اضافه و آن را اجرا کنید. پیشنهاد میشود قبل از دانلود، آموزشهای ابتدایی جاوا را مطالعه کنید. جستجوی اول عمق در نظریه‌ گراف، جستجوی عمق اول یک الگوریتم پیمایش […]

ادامه مطلب

مرتب سازی توپولوژیکی در جاوا (Topological Sort)

مرتب سازی توپولوژیکی در جاوا

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش مرتب سازی توپولوژیکی در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: جست و جوی اول عمق در جاوا رابط برنامه‌نویسی گراف جهت دار صف در جاوا پشته در جاوا شی گرایی در جاوا Constructor در جاوا حلقه for در جاوا دستور if در جاوا مدیریت استثناها آشنایی با […]

ادامه مطلب

رابط برنامه نویسی گراف وزندار (Edge Weighted Graph)

رابط برنامه نویسی گراف وزندار

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش رابط برنامه نویسی گراف وزندار همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با گراف آشنایی با لیست پیوندی در جاوا Iterator در جاوا آشنایی با واژه رابطه برنامه نویسی(منظور api است) آشنایی با This در جاوا آشنایی با Constructor در جاوا آشنایی با متد در جاوا آشنایی با […]

ادامه مطلب

گراف در جاوا (Graph implementation)

گراف در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش پیاده سازی گراف در جاوا همراهی کنید. شکل زیر یک گراف ساده هست که شامل 6 یال و 5 راس است.  برای پیاده سازی گراف در جاوا روش هایی مثل آرایه توصیه می‌شود. مثلا یک آرایه دو بعدی بسازیم که تعداد سطر و ستون آن برابر راس باشد. حال اگر راس 1 […]

ادامه مطلب

مولفه همبندی در جاوا (Connected Component)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش مولفه همبندی در جاوا (connected component)همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش، آشنایی با جستجوی اول عمق و رابطه برنامه نویسی گراف و صف است. مولفه همبندی (connected component) در نظریه گراف، هر گراف ساده دارای یک یا بیشتر مولفه همبندی است. یک زیر گراف مانند H از G یک مولفه همبندی برای G است اگر و فقط […]

ادامه مطلب

هیپ در جاوا (heap implementation)

در این آموزش تیم کدگیت را با توضیح هیپ (heap) یا هرم در جاوا همراهی کنید. برای درک بهتر این آموزش پیشنهاد می شود آموزش های قبلی ساختمان داده مانند لینک لیست یا پشته را مطالعه کنید. هیپ (Heap) در علوم رایانه، هرم یا هیپ (heap) یک ساختمان دادهی درخت (ساختار داده) است که شرط «اگر B بچه A بود، آنگاه مقدار گره A […]

ادامه مطلب

درخت جستجوی دودویی در جاوا (Binary Search Tree)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش درخت جستجوی دودویی در جاوا با همراهی کنید. پیش نیاز این قسمت شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با if آشنایی با for آشنایی با شی گرایی آشنایی با constructor آشنایی با this آشنایی با while درخت جستجوی دودویی درختی دودویی است که برای هر گره آن شروط زیر برقرار […]

ادامه مطلب

جستجوی اول عمق در جاوا (Depth First Search)

در این آموزش تیم کدگیت را با توضیح جستجوی اول عمق در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش، رابط برنامه نویسی گراف است که در آموزش قبل به توضیح آن پرداختیم. جستجوی اول عمق در نظریه‌ گراف، جستجوی عمق اول یک الگوریتم پیمایش گراف است که برای پیمایش یا جستجوی یک درخت یا یک گراف به کار می‌رود. استراتژی جستجوی عمق اول برای پیمایش گراف، همانطور که از نامش […]

ادامه مطلب

جستجوی اول سطح در جاوا (Breadth First Search)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش جستجوی اول سطح در جاوا همراهی کنید. این آموزش پیش نیازهای زیر را دارد: رابط برنامه نویسی گراف پشته صف آشنایی با گراف آشنایی با لیست پیوندی در جاوا Iterator در جاوا آشنایی با This در جاوا آشنایی با Constructor در جاوا آشنایی با متد در جاوا آشنایی با آرایه آشنایی با […]

ادامه مطلب

رابط برنامه نویسی گراف (Graph Api)

در این آموزش تیم کدگیت را با توضیح و پیاده سازی رابط برنامه نویسی گراف همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با گراف آشنایی با لیست پیوندی در جاوا Iterator در جاوا آشنایی با واژه رابطه برنامه نویسی(منظور api است) آشنایی با This در جاوا آشنایی با Constructor در جاوا آشنایی با متد در جاوا […]

ادامه مطلب
1 2