ترکیب تصاویر در پایتون (image blending)

ترکیب تصاویر در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ترکیب تصاویر در پایتون همراهی کنید. بسیاری از تصاویر امروز در روزنامه‌ها، وبسایت‌ها و … با کمک ترکیب یک یا چندین عکس بدست می‌آیند. در این جلسه با کمک کتابخانه opencv دو تصویر را ترکیب خواهیم کرد. پیشنهاد می‌کنیم پیش از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بررسی کنید: فیلم آموزش تصاویر […]

ادامه مطلب

مدل رنگی‌ در پایتون (Color Model in Python)

مدل رنگی‌ در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش مدل رنگی‌ در پایتون همراهی کنید. در ابتدای جلسه انواع مدل‌های رنگی مانند RGB، HSV و … را معرفی کرده و سپس با کمک پایتون و کتابخانه opencv، مدل‌های رنگی یک تصویر را نمایش‌ خواهیم داد. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بررسی کنید: فیلم آموزش تصاویر و […]

ادامه مطلب

رسم اشکال هندسی در پایتون

رسم اشکال هندسی در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش رسم اشکال هندسی در پایتون همراهی کنید. با کمک کتابخانه opencv در پایتون یک تصویر را ایجاد کرده و سپس درون تصویر به رسم اشکالی مانند مربع، دایره و … می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بررسی کنید: فیلم آموزش تصاویر و انواع نمایش آن‌ها فیلم آموزش […]

ادامه مطلب

فیلم آموزش نوشتن تصاویر در پایتون ( پردازش تصویر در پایتون)

فیلم آموزش نوشتن تصاویر در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت فیلم آموزش نوشتن تصاویر در پایتون را برای شما آماده کرده است. در این جلسه با کمک کتابخانه opencv تصویری را ایجاد و در سیستم خود ذخیره می‌کنیم. پیشنهاد می کنم پیش از دیدن آموزش، آموزش گذشته یعنی جلسات اول و دوم پردازش تصویر در پایتون را مشاهده کنید. برای دیدن فیلم های آموزشی کدگیت […]

ادامه مطلب

فیلم آموزش خواندن تصاویر در پایتون ( پردازش تصویر در پایتون)

فیلم آموزش خواندن تصاویر در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت فیلم آموزش خواندن تصاویر در پایتون را برای شما آماده کرده است. در این جلسه با کمک کتابخانه opencv تصاویر ذخیره شده را می‌خوانیم. پیشنهاد می کنم پیش از دیدن آموزش، آموزش گذشته یعنی جلسه اول پردازش تصویر در پایتون را مطالعه کنید.

ادامه مطلب
1 2 3 8