Callable در جاوا (Callable Interface in java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Callable در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: Thread ThreadPool متد در جاوا Constructor Arraylist For در جاوا مدیریت استثناها Callable Interface در آموزش‌های گذشته، Thread را تعریف و مثالهای متنوعی در این حوزه زدیم. در تمامی مثال‌های گذشته از کلاس Thread یا اینترفیس Runnable استفاده شد. […]

ادامه مطلب

Volatile در جاوا (MultiThreading in Java)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش Volatile در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: Thread در جاوا Synchoronized در جاوا بن بست در جاوا مانیتور در جاوا Volatile در جاوا به جرات می‌توان گفت کلمه کلیدی Volatile در جاوا به درستی آموزش داده نمی‌شود و معمولا برنامه‌نویسان با آن آشنا نیستند. به طور […]

ادامه مطلب

متد join در جاوا (MultiThreading in Java)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش متد join در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با Thread آشنایی با شی گرایی مدیریت استثناها در جاوا متد در جاوا Multi Thread کمتر پیش آمده در نرم افزارهای جدید از همزمانی(Multi Threading) استفاده نشود. بسیاری از نرم افزارهای امروزه از همزمانی استفاده میکنند که […]

ادامه مطلب

بن بست در جاوا (DeadLock in Java)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش بن بست در جاوا (Dead Lock) همراهی کنید. پیش نیاز های این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با thread آشنایی با inner class آشنایی با synchronized آشنایی با استثناها آشنایی با final بن بست (DeadLock) بن‌بست (به انگلیسی: Deadlock) در علوم رایانه، در محیط‌های چندبرنامگی، بن‌بست به حالتی گفته می‌شود دو […]

ادامه مطلب

مانیتور در جاوا (MultiThreading in Java)

اگر شما درس سیستم عامل را در دانشگاه خوانده باشید حتما به یاد دارید که مانیتور ها یکی از موضوعات مهم در همزمانی سیستم عامل است.در جاوا نیز مانیتورها استفاده میشود. در این تیم کدگیت را با  آموزش مانیتور در جاوا همراهی کنید. مانیتور چیست؟ مانیتور را میتوان یک خانه در نظر گرفت با یک اتاق مخصوص. این اتاق مخصوص […]

ادامه مطلب

مسئله تولید کننده و مصرف کننده در جاوا (producer consumer)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش مسئله تولید کننده و مصرف کننده در جاوا همراهی کنید.پیش نیاز این آموزش آشنایی با inner class و thread است. در این آموزش اگر با inner class آشنایی ندارید مشکلی ندارد و درون آموزش متوجه خواهید شد. پیش نیاز اصلی این آموزش آشنایی با سمافور است که در آموزش گذشته به طور کامل توضیح […]

ادامه مطلب

سمافور در جاوا (MultiThreading In Java)

این جلسه، تیم کدگیت را با آموزش سمافور در جاوا همراهی کنید. این آموزش ادامه Multithreading است. اگر آموزش های قبل را مطالعه نکردید پیشنهاد می شود ابتدا آنها را مطالعه و سپس به خواندن این آموزش بپردازید. مقدمه در آموزش های قبل در مورد نحوه ایجاد thread و مشکلات آن صحبت شد. همانطور که گفته شد، دو thread همزمان […]

ادامه مطلب

thread pool در جاوا (MultiThreading in Java)

در این آموزش تیم کدگیت را با آموزش thread در جاوا همراهی کنید.  در آموزش قبل به معرفی synchronized و مشکل thread در به اشتراک قرار دادن یک متغیر پرداختیم. این جلسه به توضیح thread pool در جاوا خواهیم پرداخت. پیش نیازهای این آموزش: Thread در جاوا synchronized Thread pool در جاوا در آموزش های قبل یک thread ساختیم.و نشان […]

ادامه مطلب

synchronized در جاوا (MultiThreading in Java)

در این آموزش  تیم کدگیت را با ادامه thread در جاوا را همراهی کنید.  در جلسه پیش در مورد نحوه ایجاد thread صحبت شد. این بار میخواهیم در مورد synchronized در جاوا صحبت کنیم پس پیش نیاز این آموزش جلسه اول thread در جاوا است. مشکل Thread قبل از اینکه درباره synchronized در جاوا صحبت کنیم به مشکل thread میپردازیم. وقتی ما […]

ادامه مطلب

Thread در جاوا (MultiThreading in Java)

در این آموزش، تیم کدگیت را با آموزش Thread در جاوا همراهی کنید. این آموزش نیاز به آشنایی با تعاریف مقدماتی جاوا وجود دارد. تعاریفی مانند: آشنایی با شی گرایی متد ارث بری Inner class مقدمه خیلی خوب می شد ما فقط روی یک مسئله تمرکز کنیم و تمام حواس خود را روی آن قرار دهیم در این صورت به […]

ادامه مطلب