Callable در جاوا (Callable Interface in java)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش Callable در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: Thread ThreadPool متد در جاوا Constructor Arraylist For در جاوا مدیریت استثناها Callable Interface در آموزش‌های گذشته، Thread را تعریف و مثالهای متنوعی در این حوزه زدیم. در تمامی مثال‌های گذشته از کلاس Thread یا اینترفیس Runnable استفاده شد. […]

ادامه مطلب

Volatile در جاوا (MultiThreading in Java)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش Volatile در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: Thread در جاوا Synchoronized در جاوا بن بست در جاوا مانیتور در جاوا Volatile در جاوا به جرات می‌توان گفت کلمه کلیدی Volatile در جاوا به درستی آموزش داده نمی‌شود و معمولا برنامه‌نویسان با آن آشنا نیستند. به طور […]

ادامه مطلب

متد join در جاوا (MultiThreading in Java)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش متد join در جاوا همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با Thread آشنایی با شی گرایی مدیریت استثناها در جاوا متد در جاوا Multi Thread کمتر پیش آمده در نرم افزارهای جدید از همزمانی(Multi Threading) استفاده نشود. بسیاری از نرم افزارهای امروزه از همزمانی استفاده میکنند که […]

ادامه مطلب

بن بست در جاوا (DeadLock in Java)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش بن بست در جاوا (Dead Lock) همراهی کنید. پیش نیاز های این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با thread آشنایی با inner class آشنایی با synchronized آشنایی با استثناها آشنایی با final بن بست (DeadLock) بن‌بست (به انگلیسی: Deadlock) در علوم رایانه، در محیط‌های چندبرنامگی، بن‌بست به حالتی گفته می‌شود دو […]

ادامه مطلب

مانیتور در جاوا (MultiThreading in Java)

اگر شما درس سیستم عامل را در دانشگاه خوانده باشید حتما به یاد دارید که مانیتور ها یکی از موضوعات مهم در همزمانی سیستم عامل است.در جاوا نیز مانیتورها استفاده میشود. در این تیم کدگیت را با  آموزش مانیتور در جاوا همراهی کنید. مانیتور چیست؟ مانیتور را میتوان یک خانه در نظر گرفت با یک اتاق مخصوص. این اتاق مخصوص […]

ادامه مطلب
1 2