درخت AVL در پایتون (AVL Tree in Python)

درخت AVL در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش درخت AVL در پایتون همراهی کنید. در این جلسه به معرفی یکی دیگر از ساختار داده‌ها خواهیم پرداخت. با معرفی درخت AVL کار خود را آغاز کرده و در ادامه به پیاده سازی این درخت در پایتون خواهیم پرداخت. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بررسی کنید: درخت […]

ادامه مطلب

درخت جستجوی دودویی در پایتون (BST in Python)

درخت جستجوی دودویی در پایتون

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش درخت جستجوی دودویی در پایتون همراهی کنید. ابتدای این جلسه درخت جستجوی دودویی در پایتون را معرفی سپس عملیات‌هایی مانند درج و حذف گره را توضیح می‌دهیم. در پایان یک پیاده سازی کامل از این درخت جستجو را انجام خواهیم داد. پیش نیاز این جلسه شامل موارد زیر است: آشنایی با توابع […]

ادامه مطلب

جستجوی خطی در پایتون (Linear Search)

جستجوی خطی در پایتون

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش جستجوی خطی در پایتون همراهی کنید. جستجوی خطی از ساده‌ترین الگوریتم‌های جستجو بوده و به کمک آن می‌توان یک عنصر را درون لیست پیدا کرد. پیشنهاد می‌کنیم آموزش‌های زیر را قبل از مطالعه این جلسه، بررسی کنید: آشنایی با توابع آشنایی با لیست For در پایتون جستجوی خطی یکی از الگوریتم هایی که برای […]

ادامه مطلب

جستجوی دودویی در پایتون (Binary Search)

جستجوی دودویی در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش جستجوی دودویی در پایتون همراهی کنید. در این جلسه یکی از الگوریتم‌های قدیمی جستجو یعنی جستجوی دودویی را معرفی می کنیم. ابتدا نحوه کار الگوریتم جستجوی دودویی را توضیح داده سپس به پیاده سازی آن در زبان برنامه نویسی پایتون خواهیم پرداخت. پیشنهاد می‌کنیم پیش نیاز های این آموزش را مطالعه کنید: […]

ادامه مطلب

مرتب سازی سریع در پایتون (Quick Sort)

مرتب سازی سریع در پایتون

در این قسمت به آموزش مرتب سازی سریع در پایتون می‌پردازیم. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با تابع آشنایی با لیست آشنایی با روش بازگشتی آشنایی با شرط if آشنایی با حلقه for مرتب سازی سریع مرتب سازی سریع، یکی از الگوریتم‌های مرتب‌سازی است که به‌دلیل مصرف حافظه کم، سرعت اجرای مناسب و پیاده‌سازی ساده بسیار مورد قبول […]

ادامه مطلب
1 2