مثلث خیام پاسکال در سی شارپ (Pascal Triangle)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش مثلث خیام پاسکال در سی شارپ همراهی کنید.پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با آرایه آشنایی با for مثلث خیام پاسکال مثلت خیام (Pascal’s triangle) آرایشی مثلث شکل از ضرایب بسط دوجمله ای است. به مثلث خیام در زبان انگلیسی مثلث پاسکال، در زبان ایتالیایی مثلث تارتالیا و در […]

ادامه مطلب

عدد اول در سی شارپ (Prime Numbers)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش عدد اول در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با if عدد اول عدد اول عددی طبیعی بزرگ‌تر از ۱ است که بر هیچ عددی بجز خود و ۱ بخش‌پذیر نباشد. تنها استثنا عدد ۱ است که جزو این اعداد قرار نمی‌گیرد. اگرعددی طبیعی و بزرگ‌تر […]

ادامه مطلب

واروخوانه در سی شارپ (Palindrome in Csharp)

در این قسمت تیم کدگیت را با توضیح واروخوانه در سی شارپ (palindrome) همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش آشنایی با حلقه و روش بازگشتی است. واروخوانه (palindrome) قلب مستوی یا جناس قلب، همچنین شناخته شده با نام واروخوانه که معادل فارسی ایست برای پالیندروم  (Palindrome) به واژه، جمله، عدد یا هر چیز دیگری گفته می‌شود که خواندن آن از چپ به راست یا از […]

ادامه مطلب

کد گری در سی شارپ (Gray Code In Csharp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش کد گری در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با متد آشنایی با روش بازگشتی آشنایی با if کد گری نمایش کدهای دودویی که بعد از فرانک گری (Frank Gray) به نام کد گری شناخته شد که یک سیستم از اعداد دودویی است که هر دو عدد متوالی فقط در یک بیت با […]

ادامه مطلب

مثلث فلوید در سی شارپ (Floyd Triangle)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش مثلث فلوید در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با متد مثلث فلوید مثلث فلوید یک مثلث قائم الزاویه است از اعداد طبیعی و معمولا در رشته کامپیوتر از آن استفاده میشود. این مثلث از اعداد پشت سر هم پر شده است […]

ادامه مطلب
1 2 3