توسط سعید غریبی

واروخوانه لیست پیوندی در سی پلاس پلاس

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش واروخوانه لیست پیوندی در سی پلاس پلاس همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با لیست پیوندی آشنایی با توابع آشنایی با if…

توسط سعید غریبی

گراف در سی پلاس پلاس (Graph In Cpp)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش پیاده سازی گراف در سی پلاس پلاس همراهی کنید. همانند آموزش‌‌های گذشته ابتدا گراف را معرفی کرده و سپس به پیاده سازی آن در زبان برنامه‌نویسی سی…

توسط سعید غریبی

جستجوی پرشی در سی پلاس پلاس (Jump Search)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش جستجوی پرشی در سی پلاس پلاس همراهی کنید. در ابتدا طبق روال آموزش‌های گذشته، توضیح کوتاهی در مورد جستجوی پرشی خواهیم داد و سپس با ذکر مثالی…

توسط سعید غریبی

لیست پیوندی در سی پلاس پلاس (LinkedList)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش لیست پیوندی در سی پلاس پلاس همراهی کنید. لیست پیوندی یک ساختار داده می‌باشد که محدودیتهای آرایه را ندارد در این جلسه به آموزش و پیاده سازی…

توسط سعید غریبی

اعداد کامل در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش اعداد کامل در سی پلاس پلاس همراهی کنید. عددی کامل است که مجموع مقسوم‌علیه‌های آن برابر با خود عدد باشد. در این جلسه به پیاده سازی و…

توسط سعید غریبی

نوشتن فایل در سی پلاس پلاس (Write Txt File)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش نوشتن فایل در سی پلاس پلاس همراهی کنید. با استفاده از کتابخانه‌های سی پلاس پلاس یک فایل متنی را باز و در آن متنی را می‌نویسیم. پیشنهاد…

توسط سعید غریبی

خواندن فایل در سی پلاس پلاس (File in Cpp)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش خواندن فایل در سی پلاس پلاس همراهی کنید.این جلسه با استفاده از کتابخانه‌های سی پلاس پلاس یک فایل متنی را خوانده و آن را در خروجی چاپ…

توسط سعید غریبی

دنباله پادوان در سی پلاس پلاس (Padovan Sequence)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دنباله پادوان در سی پلاس پلاس همراهی کنید. دنباله پادوان یکی از دنباله‌های مشابه با سری فیبوناچی می‌باشد اما شروط پایه این دو متفاوت است. این آموزش…

توسط سعید غریبی

مثلث خیام پاسکال در سی پلاس پلاس (Pascal Triangle)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش مثلث خیام پاسکال در سی پلاس پلاس همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با آرایه آشنایی با for مثلث خیام پاسکال مثلت…

توسط سعید غریبی

جستجوی درون‌یابی در سی پلاس پلاس (Interpolation Search)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش جستجوی درون‌یابی در سی پلاس پلاس همراهی کنید. ابتدای این آموزش جستجوی درونیابی را توضیح می‌دهیم سپس به پیاده‌سازی کد این الگوریتم می‌پردازیم. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قبل…