نوشتن فایل در سی شارپ (Write txt File)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش نوشتن فایل در سی شارپ همراهی کنید. با استفاده از کتابخانه‌های سی شارپ یک فایل متنی را خوانده و آن را در خروجی چاپ می‌کنیم. این آموزش پیشنیاز خاصی ندارد. فایل در فرهنگ رایانه، پرونده یا فایل: به کوچک‌ترین واحد منطقی ذخیره‌سازی بر روی دیسک گفته می‌شود که کاربر یا برنامه‌ساز، قادر به مشاهده و دستکاری آن است. در یک تعریف […]

ادامه مطلب

خواندن فایل در سی شارپ (Read Txt File)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش خواندن فایل در سی شارپ همراهی کنید. با استفاده از کتابخانه‌های سی شارپ یک فایل متنی را خوانده و آن را در خروجی چاپ می‌کنیم. این آموزش پیشنیاز خاصی ندارد. فایل در فرهنگ رایانه، پرونده یا فایل: به کوچک‌ترین واحد منطقی ذخیره‌سازی بر روی دیسک گفته می‌شود که کاربر یا برنامه‌ساز، قادر به مشاهده و دستکاری آن است. در یک تعریف […]

ادامه مطلب

دنباله پادوان در سی شارپ (Padovan Sequence)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دنباله پادوان در سی شارپ همراهی کنید. دنباله پادوان یکی از دنباله‌های مشابه با سری فیبوناچی می‌باشد اما شروط پایه این دو متفاوت است. این آموزش به توضیح دنباله پادوان پرداخته سپس این دنباله را در سی شارپ پیاده سازی می‌کنیم. پیش‌نیازهای این آموزش به صورت زیر می‌باشد: متد در سی شارپ […]

ادامه مطلب

اعداد کاتالان در سی شارپ (Catalan Number)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش اعداد کاتالان در سی شارپ همراهی کنید. ابتدای این آموزش دنباله اعداد کاتالان و فرمول آن را بیان می‌کنیم سپس به پیاده سازی آن در زبان سی شارپ می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بخوانید: متد در سی شارپ حلقه For در سی شارپ If در سی […]

ادامه مطلب

ارث بری در سی شارپ (Inheritence in Csharp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ارث بری در سی شارپ همراهی کنید. این آموزش ادامه شی گرایی در سی شارپ است. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با کلمه کلیدی this آشنایی با constructor آشنایی با شی گرایی پیش نیاز قبل از توضیح ارث بری در سی شارپ، نیاز است یک سری موارد را […]

ادامه مطلب

this در سی شارپ (this keyword in csharp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش this در سی شارپ همراهی کنید. این آموزش ادامه آموزش شی گرایی در سی شارپ است. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با constructor شی گرایی همه چیز در مورد اشیا است. هماطور که اشیا در دنیای واقعی رفتار میکنند، در دنیای نرم افزار نیز […]

ادامه مطلب

constructor در سی شارپ (Constructor in Csharp)

در این جلسه به آموزش constructor در سی شارپ میپردازیم. این آموزش ادامه مبحث شی گرایی در سی شارپ است. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با متد شی گرایی همه چیز در مورد اشیا است. هماطور که اشیا در دنیای واقعی رفتار میکنند، در دنیای نرم افزار نیز همانگونه اند. اشیا در […]

ادامه مطلب

شی گرایی در سی شارپ (Object Oriented in Csharp)

در این جلسه تیم کدگیت به آموزش شی گرایی در سی شارپ میپردازد. این آموزش پیش نیاز خاصی ندارد. شی گرایی همه چیز در مورد اشیا است. هماطور که اشیا در دنیای واقعی رفتار میکنند، در دنیای نرم افزار نیز همانگونه اند. اشیا در یک برنامه تقریبا همه کار را انجام میدهند. به عنوان مثال ماشین ها شتاب میگیرند یا […]

ادامه مطلب

دستور continue در سی شارپ (Continue Statement)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دستور continue در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با if حلقه ها در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که شما قسمتی کد را بخواهید چند بار اجرا کنید. به طور کلی گاهی اوقات دستوراتی هستند که میخواهیم به ترتیب […]

ادامه مطلب

دستور break در سی شارپ (Break Statement)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دستور break در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با if آشنایی با for آشنایی با while آشنایی با switch حلقه ها در برنامه نویسی ممکن است مواقعی پیش بیاید که شما قسمتی کد را بخواهید چند بار اجرا کنید. به طور کلی گاهی اوقات […]

ادامه مطلب
1 2 3