توسط سعید غریبی

نوشتن فایل در سی شارپ (Write txt File)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش نوشتن فایل در سی شارپ همراهی کنید. با استفاده از کتابخانه‌های سی شارپ یک فایل متنی را خوانده و آن را در خروجی چاپ می‌کنیم. این آموزش…

توسط سعید غریبی

خواندن فایل در سی شارپ (Read Txt File)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش خواندن فایل در سی شارپ همراهی کنید. با استفاده از کتابخانه‌های سی شارپ یک فایل متنی را خوانده و آن را در خروجی چاپ می‌کنیم. این آموزش…

توسط سعید غریبی

دنباله پادوان در سی شارپ (Padovan Sequence)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دنباله پادوان در سی شارپ همراهی کنید. دنباله پادوان یکی از دنباله‌های مشابه با سری فیبوناچی می‌باشد اما شروط پایه این دو متفاوت است. این آموزش به…

توسط سعید غریبی

اعداد کاتالان در سی شارپ (Catalan Number)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش اعداد کاتالان در سی شارپ همراهی کنید. ابتدای این آموزش دنباله اعداد کاتالان و فرمول آن را بیان می‌کنیم سپس به پیاده سازی آن در زبان سی…

توسط سعید غریبی

ارث بری در سی شارپ (Inheritence in Csharp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش ارث بری در سی شارپ همراهی کنید. این آموزش ادامه شی گرایی در سی شارپ است. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با کلمه…

توسط سعید غریبی

this در سی شارپ (this keyword in csharp)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش this در سی شارپ همراهی کنید. این آموزش ادامه آموزش شی گرایی در سی شارپ است. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی…

توسط سعید غریبی

constructor در سی شارپ (Constructor in Csharp)

در این جلسه به آموزش constructor در سی شارپ میپردازیم. این آموزش ادامه مبحث شی گرایی در سی شارپ است. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با شی گرایی آشنایی با متد…

توسط سعید غریبی

شی گرایی در سی شارپ (Object Oriented in Csharp)

در این جلسه تیم کدگیت به آموزش شی گرایی در سی شارپ میپردازد. این آموزش پیش نیاز خاصی ندارد. شی گرایی همه چیز در مورد اشیا است. هماطور که اشیا در دنیای واقعی رفتار میکنند،…

توسط سعید غریبی

دستور continue در سی شارپ (Continue Statement)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دستور continue در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این جلسه شامل موارد زیر است: آشنایی با for آشنایی با if حلقه ها در برنامه نویسی ممکن…

توسط سعید غریبی

دستور break در سی شارپ (Break Statement)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش دستور break در سی شارپ همراهی کنید. پیش نیاز این آموزش شامل موارد زیر است: آشنایی با if آشنایی با for آشنایی با while آشنایی با switch…