توسط سعید غریبی

دیکشنری در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش دیکشنری در پایتون همراهی کنید. ابتدای جلسه در زمینه نوع‌داده‌های مختلف در پایتون صحبت کرده و در ادامه به معرفی و پیاده سازی دیکشنری می‌پردازیم. پیش‌نیازهای این…

توسط سعید غریبی

جستجوی خطی در پایتون (Linear Search)

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش جستجوی خطی در پایتون همراهی کنید. جستجوی خطی از ساده‌ترین الگوریتم‌های جستجو بوده و به کمک آن می‌توان یک عنصر را درون لیست پیدا کرد. پیشنهاد می‌کنیم…

توسط سعید غریبی

جستجوی دودویی در پایتون (Binary Search)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش جستجوی دودویی در پایتون همراهی کنید. در این جلسه یکی از الگوریتم‌های قدیمی جستجو یعنی جستجوی دودویی را معرفی می کنیم. ابتدا نحوه کار الگوریتم جستجوی دودویی…

توسط سعید غریبی

حلقه while در پایتون (While Loop in python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش حلقه while در پایتون همراهی کنید. ابتدا حلقه while و نحوه کار با آن را توضیح داده سپس به پیاده سازی چند مثال در پایتون خواهیم پرداخت.…

توسط سعید غریبی

حلقه for در پایتون (For Loop in python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش حلقه for در پایتون همراهی کنید. حلقه for در بسیاری از برنامه‌ها به عنوان یک دستور پایه‌ای به شمار می‌آید. این جلسه علاوه بر توضیح دستور for،…

توسط سعید غریبی

if در پایتون (if statement in python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش شرط if در پایتون همراهی کنید. شرط if یکی از اصول زبان‌های برنامه‌نویسی بوده و در این جلسه به توضیح این دستور خواهیم پرداخت. این آموزش پیش‌نیاز…

توسط سعید غریبی

Tuple در پایتون (Tuple in python Language)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش tuple در پایتون همراهی کنید. ابتدای آموزش tuple در پایتون را تعریف کرده و در ادامه متدها و استفاده از آن در کد را آموزش خواهیم داد.…

توسط سعید غریبی

لیست در پایتون و کار با آنها (List in Python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش لیست در پایتون همراهی کنید. ابتدای آموزش لیست در پایتون را تعریف کرده و در ادامه متدها و استفاده از آن در کد را آموزش خواهیم داد.…