یک برنامه نویس که عاشق کد زنی است

بافت‌نگار تصاویر در پایتون (Histogram in Python)

بافت‌نگار در پایتون

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش بافت‌نگار تصاویر در پایتون (هیستوگرام تصاویر) همراهی کنید. پس از توضیح کوتاهی در خصوص نمودار بافت‌نگار، به کمک کتابخانه opencv در پایتون، نمودار بافت‌نگار پیکسل‌های یک تصویر را پیاده‌سازی خواهیم کرد. پیشنهاد می‌کنیم پیش از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بررسی کنید: فیلم آموزش تصاویر و انواع نمایش آن‌ها فیلم آموزش […]

ادامه مطلب

آستانه‌گذاری تصاویر در پایتون (Thresholding in python)

آستانه‌گذاری تصاویر در پایتون

در این جلسه تیم کدگیت را با آموزش آستانه‌گذاری تصاویر در پایتون همراهی کنید. ابتدای این جلسه در خصوص آستانه‌گذاری و انواع روش‌های آن صحبت خواهیم کرد و در ادامه به پیاده سازی آن در زبان برنامه‌نویسی پایتون خواهیم پرداخت. پیشنهاد می‌کنیم پیش از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بررسی کنید: فیلم آموزش تصاویر و انواع نمایش آن‌ها فیلم […]

ادامه مطلب

ترکیب تصاویر در پایتون (image blending)

ترکیب تصاویر در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش ترکیب تصاویر در پایتون همراهی کنید. بسیاری از تصاویر امروز در روزنامه‌ها، وبسایت‌ها و … با کمک ترکیب یک یا چندین عکس بدست می‌آیند. در این جلسه با کمک کتابخانه opencv دو تصویر را ترکیب خواهیم کرد. پیشنهاد می‌کنیم پیش از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بررسی کنید: فیلم آموزش تصاویر […]

ادامه مطلب

مدل رنگی‌ در پایتون (Color Model in Python)

مدل رنگی‌ در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش مدل رنگی‌ در پایتون همراهی کنید. در ابتدای جلسه انواع مدل‌های رنگی مانند RGB، HSV و … را معرفی کرده و سپس با کمک پایتون و کتابخانه opencv، مدل‌های رنگی یک تصویر را نمایش‌ خواهیم داد. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بررسی کنید: فیلم آموزش تصاویر و […]

ادامه مطلب

رسم اشکال هندسی در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش رسم اشکال هندسی در پایتون همراهی کنید. با کمک کتابخانه opencv در پایتون یک تصویر را ایجاد کرده و سپس درون تصویر به رسم اشکالی مانند مربع، دایره و … می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بررسی کنید: فیلم آموزش تصاویر و انواع نمایش آن‌ها فیلم آموزش […]

ادامه مطلب

فیلم آموزش نوشتن تصاویر در پایتون ( پردازش تصویر در پایتون)

در این قسمت تیم کدگیت فیلم آموزش نوشتن تصاویر در پایتون را برای شما آماده کرده است. در این جلسه با کمک کتابخانه opencv تصویری را ایجاد و در سیستم خود ذخیره می‌کنیم. پیشنهاد می کنم پیش از دیدن آموزش، آموزش گذشته یعنی جلسات اول و دوم پردازش تصویر در پایتون را مشاهده کنید. برای دیدن فیلم های آموزشی کدگیت […]

ادامه مطلب

فیلم آموزش خواندن تصاویر در پایتون ( پردازش تصویر در پایتون)

در این قسمت تیم کدگیت فیلم آموزش خواندن تصاویر در پایتون را برای شما آماده کرده است. در این جلسه با کمک کتابخانه opencv تصاویر ذخیره شده را می‌خوانیم. پیشنهاد می کنم پیش از دیدن آموزش، آموزش گذشته یعنی جلسه اول پردازش تصویر در پایتون را مطالعه کنید.

ادامه مطلب

فیلم آموزش تصاویر و انواع نمایش آنها (پردازش تصویر در پایتون)

در این جلسه تیم کدگیت فیلم آموزش تصاویر و انواع نمایش آنها را برای شما آماده کرده است. در این فیلم آموزشی ابتدا در خصوص تصاویر و نحوه نمایش آن‌ها توضیح داده می‌شود و در پایان مثال‌های از انواع تصاویر دنیای واقعی زده می‌شود.

ادامه مطلب

درخت AVL در پایتون (AVL Tree in Python)

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش درخت AVL در پایتون همراهی کنید. در این جلسه به معرفی یکی دیگر از ساختار داده‌ها خواهیم پرداخت. با معرفی درخت AVL کار خود را آغاز کرده و در ادامه به پیاده سازی این درخت در پایتون خواهیم پرداخت. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بررسی کنید: درخت […]

ادامه مطلب

درخت AVL در جاوا (AVL Tree in Java)

درخت AVL در جاوا

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش درخت AVL در جاوا همراهی کنید. در این جلسه به معرفی یکی دیگر از ساختار داده‌ها می‌پردازیم. با معرفی درخت AVL کار خود را آغاز کرده و در ادامه به پیاده سازی این درخت در جاوا خواهیم پرداخت. پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه این جلسه، آموزش‌های زیر را بررسی کنید: درخت دودویی […]

ادامه مطلب
1 2 3 43