در این قسمت تیم کدگیت فیلم آموزش نوشتن تصاویر در پایتون را برای شما آماده کرده است. در این جلسه با کمک کتابخانه opencv تصویری را ایجاد و در سیستم خود ذخیره می‌کنیم. پیشنهاد می کنم پیش از دیدن آموزش، آموزش گذشته یعنی جلسات اول و دوم پردازش تصویر در پایتون را مشاهده کنید.

برای دیدن فیلم های آموزشی کدگیت به کانال آپارات ما مراجعه کنید.