python, آموزش قدم به قدم پایتون, پایتون

حلقه for در پایتون (For Loop in python)

حلقه for در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش حلقه for در پایتون همراهی کنید. حلقه for در بسیاری از برنامه‌ها به عنوان یک دستور پایه‌ای به شمار می‌آید. این جلسه علاوه بر توضیح دستور for، چندین مثال از این دستور خواهیم زد. پیش‌نیاز این جلسه شامل موارد زیر است:

 1. Tuple در پایتون
 2. لیست در پایتون
 3. If در پایتون

حلقه for در پایتون

حلقه for برای چرخش بر روی ساختارداده‌هایی مانند لیست، Tuple، Set، Dictionay و …. استفاده می‌شود.  گرچه استفاده‌های دیگری از دستور for در زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر می‌شود اما در پایتون بیشتر شبیه به حلقه For each در زبان‌های دیگر است. برای چرخش بر روی عناصر لیست به صورت زیر عمل می‌کنیم:

list = ["Code", "Gate", "Web" , "Site"]
  for x in list:
    print(x)

همانطور که در کد بالا می‌بینید یک لیست را ایجاد کرده و حلقه for بر روی عناصر لیست می‌چرخد. در زیر مثال دیگری از حلقه for می‌بینیم:

 for x in "CodeGate":
    print(x)

در این مثال حلقه for ما بر روی همه حروف کلمه CodeGate می‌چرخد و آنها را چاپ می‌کند.

مثال‌های کاربردی حلقه For

در این بخش با چند مثال کاربردی در خصوص حلقه for ما را همراهی کنید. مثال اول استفاده از تابع رنج در حلقه For است:

 n = 4
  for i in range(00, n): 
    print(i)

تابع رنج دنباله‌ای از اعداد را از صفر تا نقطه پایانی مشخص شده ایجاد می‌کند. در کد بالا تابع range عدد 0 و 1 و 2 و 3 را به ما می‌دهد. مثال بعد استفاده از Tuple است:

t = ("Visit","CodeGate", "WebSite") 
  for i in t: 
    print(i)

در کد بالا یک Tuple را ایجاد کردیم و با حلقه For تمامی عناصر آن را چاپ کردیم. در آخرین مثال این جلسه به استفاده از اندیس لیست‌ها در حلقه For می‌پردازیم.

list = ["Visit","CodeGate", "WebSite"] 
  for index in range(len(list)): 
    print(list[index])

تابع len طول لیست ما را بر‌میگرداند و تابع range نیز دنباله‌ای از اعداد بین 0 تا طول لیست ما را به ما می‌دهد. خروجی کد فوق همان عناصر لیست ما می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *