python, آموزش قدم به قدم پایتون, پایتون

Tuple در پایتون (Tuple in python Language)

Tuple در پایتون

در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش tuple در پایتون همراهی کنید. ابتدای آموزش tuple در پایتون را تعریف کرده و در ادامه متدها و استفاده از آن در کد را آموزش خواهیم داد. پیش‌نیاز این آموزش لیست در پایتون می‌باشد.

Tuple در پایتون

Tuple ها مجموعه‌ای از اشیا غیر قابل تغییر در پایتون هستند. Tuple ها بسیار شبیه به لیست در پایتون هستند. تفاوت عمده لیست و tuple در تغییرپذیر بودن عناصر است که در tuple نمی‌توان عناصر آن را تغییر داد. نحوه ایجاد tuple در پایتون به صورت زیر است:

tup = ('python', 'CodeGate') 
  print(tup)

می‌توان کد بالا را به صورت زیر نیز نوشت:

 tup = 'python', 'CodeGate'
  print(tup)

دسترسی به عناصر tuple

برای دسترسی با عناصر ، Tuple باید اندیس آنها را بدانیم. اندیس عناصر Tuple از صفر شروع می‌شود. Tuple زیر را ببینید:

 tup = ('python', 'CodeGate', 'Web','Site')

حال می‌خواهیم به عنصر Web دسترسی پیدا کنیم برای این کار باید اندیس این عنصر را بدانیم. اندیس این عدد دو می‌باشد (اندیس‌ها از صفر شروع شده و عنصر web سومین عنصر tuple است پس اندیس آن برابر با دو است). برای دسترسی به این عنصر کد زیر را می‌نویسیم:

tup = ('python', 'CodeGate', 'Web','Site')
  print(tup[2])

برای انتخاب دسته‌ای از عنصر‌ها در tuple به صورت زیر عمل می‌کنیم:

print(tup[1:3])

کد بالا عناصری با اندیس‌ 1 و 2 را برای ما چاپ می‌کند. خروجی کد بالا به صورت زیر است:

('CodeGate', 'Web')

 برای پیمایش بر روی یک tuple از حلقه for به صورت زیر استفاده می‌شود:

thistuple = ('python', 'CodeGate', 'Web','Site')
  for x in thistuple:
    print(x)

استفاده از Tuple

برای استفاده از توبع در این قسمت چند مثال کاربردی را با هم پیاده سازی می‌کنیم. فرض کنید یک tuple داریم و می‌خواهیم عنصر ماکزیمم و مینیمم آن را پیدا کنیم. کد این مثال به صورت زیر است:

tuple1 = (1, 2) 
  tuple2 = (3, 4) 
  
  print(max(tuple1))
  print(max(tuple2))
  
  print(min(tuple1))
  print(min(tuple2))

ادغام دو Tuple به صورت زیر است:

tuple1 = (00, 1, 2, 3) 
  tuple2 = ('python', 'CodeGate') 
  tuple3 = (tuple1 + tuple2)

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

(0, 1, 2, 3, 'python', 'CodeGate')

برای ساخت tuple تو در تو می‌توان از روش زیر استفاده کرد:

tuple1 = (00, 1, 2, 3) 
  tuple2 = ('python', 'CodeGate') 
  tuple3 = (tuple1, tuple2) 
  print(tuple3)

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

((0, 1, 2, 3), ('python', 'CodeGate'))

به عنوان آخرین مثال، ایجاد یک Tuple با عناصر تکراری به صورت زیر پیاده سازی می‌شود:

tuple3 = ('CodeGate',)*3
  print(tuple3)

خروجی کد بالا به صورت زیر است(عدد 3 به معنی تعداد تکرار است):

('CodeGate', 'CodeGate', 'CodeGate')

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *