در این قسمت تیم کدگیت را با آموزش جمع اعداد مختلط در جاوا همراهی کنید. طبق روال گذشته ابتدا اعداد مختلط را تعریف و روش جمع این اعداد را بررسی کرده و سپس به پیاده سازی جمع اعداد مختلط می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم قبل از بررسی این جلسه، آموزش‌های زیر را مطالعه کنید:

  1. شی گرایی در جاوا
  2. متد در جاوا
  3. Constructor در جاوا

اعداد مختلط

اعداد مختلط دسته ویژه‌ای از اعداد هستند که از ترکیب یک عدد حقیقی و یک عدد موهومی به دست می‌آیند. فرم نوشتار این اعداد به صورت a+ib است. a را قسمت حقیقی و b را قسمت موهومی می‌گویند. مانند اعداد حقیقی اعداد مختلط نیز اعمالی نظیر جمع، ضرب و تفریق و … برای آنها تعریف شده است.

جمع اعداد مختلط

برای اینکه دو عدد مختلط را با هم جمع کنیم کار بسیار ساده‌ای داریم. قسمت‌های موهومی و حقیقی دو عدد به صورت جداگانه با یکدیگر جمع کرده و حاصل را بدست می‌آوریم. فرض کنید عدد 1+2i و 3+4i را با هم جمع کنیم. اعداد 1 و 3 را با هم جمع کرده و اعداد 4 و 2 را نیز با یکدیگر جمع می‌کنیم. پس حاصل جمع برابر با 4+6i است.     

جمع اعداد مختلط در جاوا

برای پیاده سازی اعداد مختلط ما یک کلاس به نام Complex می‌سازیم. این کلاس دو متغیر به نام imaginary (موهومی) و real (حقیقی) دارد که در Constructor آن‌ها را مقدار دهی می‌کنیم. متدی به نام addComp نوشتیم که دو عدد مختلط (شی از کلاس Complex) به عنوان ورودی می‌گیرد و قسمت‌های حقیقی و موهومی آنها را با هم جمع کرده و در خروجی به ما می‌دهد. کد توضیحات فوق به صورت زیر می‌باشد:

public class Complex {
	int real, imaginary;
	public Complex() {
	}
	public Complex (int real, int imaginary) {
		this.real = real;
		this.imaginary = imaginary;
	}
	Complex addComp (Complex C1, Complex C2) {
		Complex temp = new Complex();
		temp.real = C1.real + C2.real;
		temp.imaginary = C1.imaginary + C2.imaginary;
		// returning the sum
		return temp;
	}
	void printComplexNumber() {
		System.out.println ("Complex number: " + real + " + " + imaginary + "i");
	}
}

در کد فوق یک متد به نام printComplexNumber آورده شده که برای چاپ اعداد مختلط به کار می‌رود.

تست جمع اعداد مختلط در جاوا

کد تست جمع اعداد مختلط به صورت زیر می‌باشد:

public static void main(String[] args) {
	Complex C1 = new Complex(3, 2);
	C1.printComplexNumber();
	Complex C2 = new Complex(9, 5);
	C2.printComplexNumber();
	Complex C3 = new Complex();
	C3 = C3.addComp(C1, C2);
	System.out.print("Sum of ");
	C3.printComplexNumber();
}

تصویر زیر خروجی کد فوق می‌باشد:

Complex number: 3 + 2i
Complex number: 9 + 5i
Sum of Complex number: 12 + 7i

Download “دانلود سورس جمع اعداد مختلط در جاوا” Sum-Of-Complex-Number-in-java-www.codegate.ir_.zip – 107 بار دانلود شده است – 1 کیلوبایت

پسورد: www.codegate.ir