دانلود سورس کد پشته در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت فایل دانلود سورس کد پشته در سی پلاس پلاس را آماده کرده است. برای اجرای پروژه، کافیست فایل دانلود شده را به پروژه خود اضافه و آن را اجرا کنید. پیشنهاد میشود قبل از دانلود آموزشهای ابتدایی سی پلاس پلاس را بخوانید.

بعد از اجرای پروژه شما میتوانید چهار گزینه را انتخاب کنید. گزینه ها به ترتیب به صورت زیر می‌باشند:

  1. Push
  2. Pop
  3. پیمایش پشته
  4. خروج

یک نمونه خروجی برنامه به صورت زیر می‌باشد:

————-
Operations on Stack

————-
1.Push Element into the Stack
2.Pop Element from the Stack
3.Traverse the Stack
4.Quit
Enter your Choice: 3
Stack is empty

————-
Operations on Stack

————-
1.Push Element into the Stack
2.Pop Element from the Stack
3.Traverse the Stack
4.Quit
Enter your Choice: 2
Stack is Empty

————-
Operations on Stack

————-
1.Push Element into the Stack
2.Pop Element from the Stack
3.Traverse the Stack
4.Quit
Enter your Choice: 1
Enter value to be pushed into the stack: 100

————-
Operations on Stack

————-
1.Push Element into the Stack
2.Pop Element from the Stack
3.Traverse the Stack
4.Quit
Enter your Choice: 3
Stack elements :
100

————-
Operations on Stack

————-
1.Push Element into the Stack
2.Pop Element from the Stack
3.Traverse the Stack
4.Quit
Enter your Choice: 1
Enter value to be pushed into the stack: 200

————-
Operations on Stack

————-
1.Push Element into the Stack
2.Pop Element from the Stack
3.Traverse the Stack
4.Quit
Enter your Choice: 3
Stack elements :
200
100

————-
Operations on Stack

————-
1.Push Element into the Stack
2.Pop Element from the Stack
3.Traverse the Stack
4.Quit
Enter your Choice: 1
Enter value to be pushed into the stack: 150

————-
Operations on Stack

————-
1.Push Element into the Stack
2.Pop Element from the Stack
3.Traverse the Stack
4.Quit
Enter your Choice: 3
Stack elements :
150
200
100

زبان برنامه‌نویسی: سی پلاس پلاس

نوع فایل: Rar

حجم فایل: 1 کیلوبایت

Download “دانلود سورس کد پشته در سی پلاس پلاس”

Stack-in-cpp-www.codegate.ir_.rar – 207 بار دانلود شده است – 1,021,00 بایت

پسورد: www.codegate.ir