دانلود سورس کد درخت جستجوی دودویی در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت سورس کد درخت جستجوی دودویی در سی پلاس پلاس را آماده کرده است. برای اجرای پروژه، کافیست فایل دانلود شده را به پروژه خود اضافه و آن را اجرا کنید. پیشنهاد میشود قبل از دانلود آموزشهای ابتدایی سی پلاس پلاس را بخوانید.

بعد از اجرای پروژه شما میتوانید هفت گزینه را انتخاب کنید. گزینه ها به ترتیب به صورت زیر می‌باشند:

  1. اضافه کردن نود
  2. حذق نود
  3. پیمایش inorder
  4. پیمایش preorder
  5. پیمایش postorder
  6. نمایش درخت
  7. خروج

یک نمونه خروجی برنامه به صورت زیر می‌باشد:

—————–
Operations on BST
—————–
1.Insert Element
2.Delete Element
3.Inorder Traversal
4.Preorder Traversal
5.Postorder Traversal
6.Display
7.Quit
Enter your choice : 1
Enter the number to be inserted : 8
Root Node is Added
—————–
Operations on BST
—————–
1.Insert Element
2.Delete Element
3.Inorder Traversal
4.Preorder Traversal
5.Postorder Traversal
6.Display
7.Quit
Enter your choice : 6
Display BST:

Root->: 8
—————–
Operations on BST
—————–
1.Insert Element
2.Delete Element
3.Inorder Traversal
4.Preorder Traversal
5.Postorder Traversal
6.Display
7.Quit
Enter your choice : 1
Enter the number to be inserted : 9
Node Added To Right
—————–
Operations on BST
—————–
1.Insert Element
2.Delete Element
3.Inorder Traversal
4.Preorder Traversal
5.Postorder Traversal
6.Display
7.Quit
Enter your choice : 6
Display BST:

                     9
Root->: 8
—————–
Operations on BST
—————–
1.Insert Element
2.Delete Element
3.Inorder Traversal
4.Preorder Traversal
5.Postorder Traversal
6.Display
7.Quit
Enter your choice : 1
Enter the number to be inserted : 5
Node Added To Left
—————–
Operations on BST
—————–
1.Insert Element
2.Delete Element
3.Inorder Traversal
4.Preorder Traversal
5.Postorder Traversal
6.Display
7.Quit
Enter your choice : 6
Display BST:

                      9
Root->: 8
                      5
—————–
Operations on BST
—————–
1.Insert Element
2.Delete Element
3.Inorder Traversal
4.Preorder Traversal
5.Postorder Traversal
6.Display
7.Quit
Enter your choice : 1
Enter the number to be inserted : 11
Node Added To Right
—————–
Operations on BST
—————–
1.Insert Element
2.Delete Element
3.Inorder Traversal
4.Preorder Traversal
5.Postorder Traversal
6.Display
7.Quit
Enter your choice : 6
Display BST:

                             11
                      9
Root->: 8
                      5

زبان برنامه‌نویسی: سی پلاس پلاس

نوع فایل: Rar

حجم فایل: 2 کیلوبایت

Download “دانلود سورس کد درخت جستجوی دودویی در سی پلاس پلاس”

BST-in-cpp-www.codegate.ir_.rar – 422 بار دانلود شده است – 1,87 کیلوبایت

پسورد: www.codegate.ir