دانلود سورس لیست پیوندی خطی در سی پلاس پلاس

در این قسمت تیم کدگیت فایل دانلود سورس لیست پیوندی خطی در سی پلاس پلاس را آماده کرده است. برای اجرای پروژه، کافیست فایل دانلود شده را به پروژه خود اضافه و آن را اجرا کنید. پیشنهاد میشود قبل از دانلود آموزشهای ابتدایی سی پلاس پلاس را بخوانید.

بعد از اجرای پروژه شما میتوانید ده گزینه را انتخاب کنید. گزینه ها به ترتیب به صورت زیر می‌باشند:

  1. اضافه کردن نود به ابتدای لیست
  2. اضافه کردن نود به انتهای لیست
  3. اضافه کردن نود در مکانی دلخواه
  4. مرتب سازی لیست
  5. حذف نود خاص
  6. به روز رسانی مقدار نود
  7. جستجوی نود در لیست
  8. نمایش لیست
  9. معکوس کردن لیست
  10. خروج

یک نمونه خروجی برنامه به صورت زیر می‌باشد:

———————————

Operations on singly linked list

———————————
1.Insert Node at beginning
2.Insert node at last
3.Insert node at position
4.Sort Link List
5.Delete a Particular Node
6.Update Node Value
7.Search Element
8.Display Linked List
9.Reverse Linked List
10.Exit
Enter your choice : 1
Inserting Node at Beginning:
Enter the value to be inserted: 100
Element Inserted at beginning


———————————

Operations on singly linked list

———————————
1.Insert Node at beginning
2.Insert node at last
3.Insert node at position
4.Sort Link List
5.Delete a Particular Node
6.Update Node Value
7.Search Element
8.Display Linked List
9.Reverse Linked List
10.Exit
Enter your choice : 1
Inserting Node at Beginning:
Enter the value to be inserted: 200
Element Inserted at beginning


———————————

Operations on singly linked list

———————————
1.Insert Node at beginning
2.Insert node at last
3.Insert node at position
4.Sort Link List
5.Delete a Particular Node
6.Update Node Value
7.Search Element
8.Display Linked List
9.Reverse Linked List
10.Exit
Enter your choice : 8
Display elements of link list
Elements of list are:
200->100->NULL

زبان برنامه‌نویسی: سی پلاس پلاس

نوع فایل: Rar

حجم فایل: 3 کیلوبایت

Download “دانلود سورس لیست پیوندی خطی در سی پلاس پلاس”

Single-LinkedList-in-cpp-www.codegate.ir_.rar – 262 بار دانلود شده است – 2,00 کیلوبایت

پسورد: www.codegate.ir